صفحات

اطلاعیه سفر از خرمشهر به نیویورک با کشتی

اطلاعیه سفر از خرمشهر به نیویورک با کشتی پیش از انقلاب ۵۷