صفحات

حکم اعدام هشت تن از جوانان مخلف با نام داعشی


اعدام مبارزین با نام داعشی! ملت را نادان میدانند زیرا خودشان احمق و جانی هستند
اعدام تعدادی با عنوان "داعشی" در ایران
به گزارش ایسنا، حکم اعدام ۸ نفر از داعشی های مرتبط با حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی اجرا گردید.
پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد این هشت نفر با عوامل اصلی به قتل رساندن و مجروح نمودن تعدادی بی گناه در حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی همکاری مستقیم داشته و با علم و آگاهی از هدف و قصد عوامل گروه تروریستی داعش، آنان را 
پشتیبانی، تأمین مالی و تسلیحاتی کرده اند.