صفحات

ایران؛ خطری بدتر از تحریم در کمین استبه گزارش پول نیوز، تحریم ها در حال بازگشت هستند و آن گونه که رئیس جمهور امریکا گفته، پروژه تحریم ایران در 13 آبان 1397 تکمیل خواهد شد؛ هدف نیز مشخص است: رساندن میزان فروش نفت ایران به صفر!
اما آنچه نگران کننده است، تحریم نیست. آنچه اسفناک تر از تحریم است که می آید، ریشه می دواند و حتی سال های سال بعد از تحریم نیز می ماند، "فساد ناشی از تحریم" است.
فساد اداری و اقتصادی در ایران، هر چند قدمت بسیار دارد ولی نهادینه شدن و تقویت این پدیده خانمانسوز به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می رسد، به عصری که رئیس جمهور وقت، قطعنامه های شورای امنیت که حاوی تحریم ایران بودند را "کاغذپاره" می نامید. اما همین به اصطلاح کاغذ پاره ها، مجاری تنفسی اقتصاد ایران را چنان بستند که دولت احمدی نژاد برای فروش نفت و وارد کردن مایحتاج کشور، دست به دامن واسطه های رانتی شد، همان هایی که بعدها "کاسبان تحریم" خوانده شدند.
کاسبان تحریم، فساد اداری و اقتصادی را سیستماتیک کردند و بدان موضوعیت دادند. آنها تحت لوای "دور زدن تحریم ها"، شفافیت مبادلات اقتصادی را از بین بردند، روابط جدیدی خارج از نظم قانونی ایجاد کردند، از زیر بار نظارت خارج شدند، میلیاردها دلار از بودجه عمومی را بدون هیچ قانون و تضمینی در دست گرفتند و هر گونه که خواستند، خرج کردند. نفت را بردند و پولش را نیاوردند و دکل را خریدند و گفتند که گم شده است. اجناس مستعمل و آسیایی را به جای کالاهای نو و اروپایی به پروژه های صنعتی نیمه کاره و نیازمند ایران فروختند و چندین برابر، پولش را گرفتند. بسیاری از مدیران اداری کشور را آلوده به رشوه و فساد مالی کردند