صفحات

مواضع ترامپ؛ سران اروپا وحشتناک ترسیده اند


به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزیر سابق دفاع آمریکا گفت سران اروپا از "غیر قابل پیش بینی بودن" رئیس جمهور آمریکا نگران هستند.
لئون پانتا وزیر سابق دفاع آمریکا گفت سران اروپا از این مسئله نگرانند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت غیر قابل پیش بینی است.
پانتا گفت: "آنها وحشتناک ترسیده اند. آنها در مورد رئیس جمهوری از آمریکا نگرانند که بسیار غیر قابل پیش بینی است. آنها هر روز نگران تر می شوند که ترامپ نه بر اساس بهترین منافع بلکه صرفاً بر پایه رویکرد «نخست آمریکا» به پیش برود و اقداماتی انجام دهد."
مقامات اروپایی نگران هستند دونالد ترامپ به وعده تبلیغاتی خود مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از اروپا در صورت ناکامی کشورهای اروپایی در افزایش سهم بودجه دفاعی خود، عمل کند.