صفحات

دختر یازده ساله زن سوم امام جمعه شدیک امام جمعه، دختر یازده ساله ای را به عنوان سومین همسر خود انتخاب کرد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از«چاینا پست» پلیس مالزی در حال بازرسی پرونده ای است که علیه امام مسجد ایالت «کلانتان» تشکیل شده است. او را متهم به آن کرده اند که دختر 11 ساله ای از تایلند را به عنوان سومین همسر خود انتخاب کرده است.